0048 91 350 73 80
0048 697 80 30 70

Aktualności

Projekt: „Dla rodziny” – doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zapytanie ofertowe Nr 1/2.8/2017 z dnia 18.07.2017 r.

więcej »

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

  Stowarzyszenie SOS dla Rodziny także w roku 2017 świadczy bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, kierowaną w szczególności do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Pomoc osobom pokrzywdzonym jest udzielana dzięki współfinansowaniu z ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.   Osoby, które doświadczyły przestępstwa mogą liczyć na bezpłatną pomoc: * psychologiczną, szczególnie […]

więcej »

Centrum Integracji Społecznej „SOS”

Powołane w dniu 27.05.2009r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Działalność Centrum Integracji Społecznej określa Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami). Ważnym źródłem finansowania działalności statutowej CIS są dotacje pozyskiwane w ramach projektów.
Celem działania Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie jest aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna osób, które znalazły się w trudnej, sytuacji życiowej i zawodowej […]

więcej »