0048 91 350 73 80
0048 697 80 30 70

Konkurs plastyczny – „Dzielnicowy, policjant, któremu ufam”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Szkół Podstawowych Województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Dzielnicowy, policjant, któremu ufam”, organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie we współpracy ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” w Szczecinie. Celem konkursu jest min. propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, budowanie zaufania do Policji oraz promocja służby dzielnicowego. […]

więcej »


Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

  Stowarzyszenie SOS dla Rodziny także w roku 2017 świadczy bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, kierowaną w szczególności do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Pomoc osobom pokrzywdzonym jest udzielana dzięki współfinansowaniu z ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.   Osoby, które doświadczyły przestępstwa mogą liczyć na bezpłatną pomoc: * psychologiczną, szczególnie […]

więcej »


Centrum Integracji Społecznej „SOS”

Powołane w dniu 27.05.2009r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Działalność Centrum Integracji Społecznej określa Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami). Ważnym źródłem finansowania działalności statutowej CIS są dotacje pozyskiwane w ramach projektów. Celem działania Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie jest aktywizacja zawodowa i reintegracja […]

więcej »