0048 91 350 73 80
0048 697 80 30 70

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny także w roku 2017 świadczy bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, kierowaną w szczególności do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Pomoc osobom pokrzywdzonym jest udzielana dzięki współfinansowaniu z ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Osoby, które doświadczyły przestępstwa mogą liczyć na bezpłatną pomoc:

* psychologiczną, szczególnie w zakresie interwencji kryzysowej, udzielania konsultacji, wsparcia, psychoterapii

* prawną, obejmującą porady prawne, redagowanie pism urzędowych

* w postaci mediacji, czyli ustalanie rozwiązań przez strony przy pomocy mediatora

 

Często przestępstwo powoduje nie tylko szkody psychologiczne, ale także straty materialne. W związku z tym Ośrodki świadczą także pomoc finansową w zakresie:

* Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania

* Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej

* Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,

* Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych,

* Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

* Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny

* Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu w związku z otrzymywaną pomocą

* Pokrywanie kosztów żywności oraz bonów żywnościowych;

* Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

* Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego – obozy, kolonie

 

Szczególny rodzaj pomocy, na który mogą liczyć osoby pokrzywdzone przestępstwem, to asysta opiekuna osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Opiekun asystuje pokrzywdzonym poza ośrodkiem: udziela wsparcia w czasie rozprawy sądowej, wykonywania obdukcji, zgłaszania przestępstwa na policji czy w prokuraturze oraz podczas innych czynności, które mogą być stresujące dla pokrzywdzonego.

Tego typu pomoc oferujemy także dzieciom- świadkom i ofiarom przestępstw. Nasi psycholodzy przygotowują dziecko do udziału w przesłuchaniu: tłumaczą jak wygląda przesłuchanie, wskazują jak radzić sobie ze stresem, udzielają wsparcia.

 

Gdzie szukać pomocy?

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie

ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin

Tel. 663 606 609

pomoc@sos.home.pl

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 do 20:00 ( dyżur osobisty oraz telefoniczny dla województwa)

Wtorek- piątek: 8:00 do 18:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny dla województwa)

Sobota 8:00-12:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny) oraz 12:00-15:00 dyżur telefoniczny

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łobzie

ul. Bema 27, 73-150 Łobez (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

Tel. 663 606 608

 

Godziny otwarcia:

Dyżur osobisty:

Poniedziałek: 13:00 do 20:00

Wtorek -piątek.: 11:00 do 18:00

Sobota.: 8:00-12:00

 

Dyżur telefoniczny dla OPPP w Łobzie pełniony przez osobę I kontaktu pełniącą w tym czasie osobisty dyżur w Szczecinie*:

Pon.: 8:00-13:00

Wt.-Pt.: 8:00-11:00

Sb.: 12:00-15:00

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funuszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości