0048 91 350 73 80
0048 697 80 30 70

POMOC DZIECIOM KRZYWDZONYM ORAZ RODZICOM MAŁYCH DZIECI

Miło nam poinformować Państwa, że Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” otrzymało po raz kolejny dwie dotacje w ramach Programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Miasta Szczecin

Od sierpnia 2016 roku do końca lutego 2017r. Stowarzyszenie w ramach dotacji z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Miasta Szczecin realizuje dwa projekty:

1. Pomoc dzieciom – ofiarom przemocy

2. „Nie jesteście sami! Rodzice pod ochroną lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci”

Beneficjentami projektów są zarówno dzieci, rodzice, jak i lokalni profesjonaliści.

 

Pomoc dzieciom – ofiarom przemocy

Działania skierowane do dzieci i ich rodziców/opiekunów:

– konsultacje, porady psychologiczne,

– grupa wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy. Spotkania obejmują cykl 6 spotkań po 2 godziny zegarowe.

Informacje i zapisy: tel. 91 4 330 339

Działania skierowane do osób pracujących z dziećmi:

– szkolenia dla szkół i przedszkoli ubiegających się o certyfikat „Chronimy Dzieci ”oraz dla tych placówek, które chcą poszerzać wiedzę i podnosić standardy ochrony dzieci.

– szkolenia dla profesjonalistów i wolontariuszy , które mają na celu podniesienie kompetencji w zakresie asystenta dziecka ofiary przestępstwa.

Więcej informacji udziela koordynator Natalia Zygmund-Jaroszewicz, tel. 785 075 021

 

„Nie jesteście sami! Rodzice pod ochroną lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci”

Działania skierowane do rodziców małych dzieci:

– konsultacje indywidualne z psychologiem lub pedagogiem

– warsztaty dla rodziców: 5 cotygodniowych spotkań

– otwarte spotkania tematyczne dla rodziców w żłobkach, przedszkolach, szkołach

– otwarte spotkania tematyczne dla ojców w żłobkach, przedszkolach, szkołach

Informacje i zapisy: tel. 91 4 330 339

Działania skierowane do profesjonalistów:

– szkolenia dla pomocy społecznej, pracowników żłobków i przedszkoli, pielęgniarek i położnych, interdyscyplinarne

– superwizje

– konferencja podsumowująca realizację projektu w latach 2010-2017

Więcej informacji udziela koordynator Olga Brążkowska tel. 663 608 607

 

 

Projekty współfinansowane ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” 2016-2017” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz ze środków Miasta Szczecin

PLIKI DO POBRANIA:
Nazwa: broszura FDNP Typ: pdf Rozmiar: 2 MB POBIERZ PLIK »