663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Targi Werkstätten: Messe 2019 w Norymberdze

28 marca 2019 roku Stowarzyszenie  „SOS dla Rodziny” uczestniczyło w targach Warsztatów Terapii Zajęciowych (odpowiednik polskich Zakładów Aktywności Zawodowej) dla osób z niepełnosprawnościami w Norymberdze. Podczas targów Werkstätten: Messe 2019 r zaprezentowali się wystawcy  działający w dziedzinach:
– rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Niemczech
– praktyce modelu aktywnej rehabilitacji zawodowej , korzystających z idei dobrych praktyk
– wykorzystujących narzędzi ekonomii społecznej w umożliwiające osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się w przestrzeni publicznej, wspierających ich samodzielność i niezależność.

Spotkania z przedstawicielami  niemieckich  instytucji rządowych i pozarządowych, działających w sektorze wparcia Ekonomii społecznej przybliżyły nam kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Niemczech, w tym sytuacją podmiotów ekonomii społecznej oraz stosowanych w Niemczech rozwiązań i dostosowań umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się w przestrzeni publicznej, wspierających ich samodzielność i niezależność.

Jako przykład franczyzy  społecznej  prowadzonej  na terenie Niemiec, przedstawiono sklep  CAP-market Stammbach  zatrudniający  osoby  z niepełnosprawnościami.

Celem wyjazdu było podnoszenie kompetencji członków Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii i grup roboczych oraz sieciowanie podmiotów prowadzących rehabilitację zawodową osób z niepełnosprawnościami działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, upowszechnianie aktywnej rehabilitacji zawodowej, w tym z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej oraz prezentacja dobrych praktyk
i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w Niemczech oraz innych krajach unii europejskiej.

Wyjazd zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski –  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dla ZKRES i grup roboczych realizowana w ramach projektu: „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.