663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Wizyta studyjna szwedzkiej delegacji

W dniu 10 kwietnia 2019 roku w siedzibie SOS dla Rodziny przy ul Energetyków, odbyło się spotkanie
w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy ofiarom w gminach Högland w Szwecji.
Przedstawicielem grupy był  Pan Magnus Andersson Prezes Stowarzyszenia pomocy ofiarom w gminach Högland .

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom w Högland zajmuje się  wspieraniem ofiar i świadków przemocy.
Obejmuje swoim działaniem obszar sześciu  gmin z około 113 000 mieszkańcami.
Wciągu roku stowarzyszenie zajmuje się  ok 325 sprawami wspierania  ofiar  przemocy oraz pomaga
świadkom przestępstw w zrozumieniu jak ważna jest również ich rola w procesie sądowym.
Stowarzyszenie  współpracuje z policją, sądami  i prokuraturę. Składa się z około 30 wolontariuszy.

Celem spotkania było porównanie działalności, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
Ze strony Naszego Stowarzyszenia Gości przywitał Pan Prezes Tomasz Piechowiak.
Wspólnie z Panią Agatą Malicką przedstawił misje naszego stowarzyszenia, podejmowane  działania i wstępne plany na przyszłość.

W spotkaniu uczestniczył również Pan Jacek Cerebież – Tarabicki, Zastępca Dyrektora ds. Pieczy Zastępczej i Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie.
O szwedzkiej organizacji można przeczytać na www.boj.se.

O miłe i smaczne przyjęcie gości z zagranicy zadbał catering z Restauracji Ogród Włoski w Policach.