663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Zamówienia publiczne

Informacja o wyniku postępowania ofertowego na dostawę bonów żywnościowych i towarowych

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego na dostawę bonów żywnościowych i towarowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom najbliższym, udzielenia pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji w województwie zachodniopomorskim na lata 2019 -2021, Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Dostawcę wybrał: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o..

Ww. postępowanie ofertowe było prowadzone na podstawie § 5 ust. 2 umowy nr DFS-II.7211.955.2019 z dnia 18 lutego 2019r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin na dostawę bonów żywnościowych i towarowych ze środków Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom najbliższym, udzielenia pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji w województwie zachodniopomorskim na lata 2019 -2021.

***

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 06.02.2020 roku na dostawę bonów żywnościowych i towarowych
ze środków Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

na podstawie § 5 ust. 2 umowy nr DFS-II.7211.955.2019 z dnia 18 lutego 2019r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin – na dostawę bonów żywnościowych i towarowych ze środków Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom najbliższym, udzielenia pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji w województwie zachodniopomorskim na lata 2019 -2021

Termin składania ofert: 14.02.2019 r. do godz. 11:30

PLIKI DO POBRANIA:
Nazwa: Zapytanie ofertowe na bony 2020 Typ: pdf Rozmiar: 5 MB POBIERZ PLIK »
Nazwa: Zapytanie ofertowe na bony 2020 Typ: doc Rozmiar: 435 KB POBIERZ PLIK »