663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Projekt pn. „Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS”


Zapraszamy do udziału w projekcie „Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS”

Będzie on trwał w okresie od 01.04.2020 do 31.03.2022, realizowanym przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie w partnerstwie z Gminą Miasto Szczecin.

Projekt jest programem aktywizującym osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym stale zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiatach: Gmina Miasto Szczecin, policki, drawski, łobeski, świdwiński.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego.


Rekrutacja

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu. Wszelkie informacje dotyczące Projektu dostępne są pod numerem + 48 967 803 070. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej , oraz w siedzibie Stowarzyszenia SOS  dla Rodziny przy ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin.

Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wsparciem zostanie objętych 100 osób, będą to osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby lub rodziny zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z wielokrotnym wykluczeniem. Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców powiatów (wszystkie gminy): Gminy Miasto Szczecin, polickiego, drawskiego, łobeskiego, świdwińskiego.


Oferowane formy wsparcia

Wszystkie osoby zrekrutowane do projektu zostaną objęte indywidualną ścieżką reintegracji.

W ramach aktywizacji społecznej dostępne będą:

  • indywidualne spotkania z psychologiem i ekspertami
  • udział w warsztatach grupowych mających na celu podniesienie kompetencji społecznych
  • indywidualne sesje/spotkania z pracownikiem socjalnym
  • wsparcie indywidualne świadczone przez m.in. pedagoga, psychoterapeutę, prawnika, finansistę

W ramach wsparcia o charakterze edukacyjnym dostępny będzie udział w kursie zawodowym (kucharz/pomocnik kucharza; kelner/ka wraz z obsługą cateringową; pielęgnacja terenów zielonych; opiekun osób starszych i osób niepełnosprawnych; pracownik remontowo-instalacyjny; pracownik szwalni). Po ukończeniu kursu zawodowego wraz z zaliczeniem egzaminu każdy uczestnik zdobędzie kwalifikacje zawodowe.

W ramach aktywizacji zawodowej dostępne będą:

  • coaching zawodowy
  • indywidualne pośrednictwo pracy
  • indywidulane sesje z asystentem zawodowy/coachem

Wartość projektu wynosi 1 740 192,00 zł, dofinansowanie z UE 1 652 772,00 zł.